FUAR & KONGRESEKTÖR

ECZACI ARMAĞAN ENER GÖZÜNDEN ECZACILIK VE GELECEĞİ

Biz eczacılar 1. basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmaktayız. Birinci önceliğimiz güvenilir ve kesintisiz ilaç temini ve akılcı ilaç kullanımı konusunda hastalara danışmanlık hizmeti vermektir.

 

Halk sağlığı için kullanılan farmasötik içerikli ürünler, bitkisel ürünler, doğal destek ürünleri, takviye edici gıda
vb. ürünlerin sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında bulundurulması ve dağıtılması gerekirken, internet ortamında, kozmetik ve market zincirlerinde tamamen kontrolsüzce satılması insan sağlığı açısından büyük tehlike arz etmektedir. Hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığı olmaksızın, internet ve market ortamında bu tür ürünler eğitimsiz ve yetkisiz
kişilerin yaptıkları reklamlarla insanları aldatmakta, kontrolsüz yapılan bu satışlar var olan tedavi planlarını olumsuz etkilemekte ve sağlıklarını bozup ölüme kadar götürebilmektedir. Yine kontrolsüz satışlar ve bozulan toplum sağlığı devlet bütçesine ilave sağlık harcaması faturası olarak geri dönmektedir.


Biz eczacılar 1. basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmaktayız. Birinci önceliğimiz güvenilir ve kesintisiz ilaç temini ve akılcı ilaç kullanımı konusunda hastalara danışmanlık hizmeti vermektir. Best eczaneler (yaklaşık 29.000 eczane) sağlık hizmetinin verilmesinde önemli unsurlardır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde denetlenen ve eczacının sorumluluğunda olan bu sistem hiçbir zaman kural ve denetime tabi olmayan internet ve büyük sermayeli market zinciri satışlarının acımasız rekabeti karşısında tehdit altındadır.

İnternet pazarının çok hızlı gelişmesinin yanı sıra, dijital çağın gereği olan internet ortamından faydalanması yasak olan eczanelerimizin ayakta durabilmesi imkansız hale gelecektir. Eczacılık fakültelerinin sayılarının da kontrolsüzce artması
neticesinde mezun olan eczacılarımıza yardımcı eczacı ve ikinci eczacı istihdamı sağlamak daha da güçleşecek, bu da dolaylı olarak devletin vergi kayıplarına neden olacaktır. Pandemi süreciyle birlikte her türlü korunma
tedbirini kendi imkanlarıyla sağlayan, devletin maske dağıtım sorumluluğunu üstlenen eczanelerimizde, hastanelerdeki polikliniklerin kapatılması ve hasta sirkülasyonunun azalmasıyla birlikte birçok ilaç stoklarda beklediği gibi miad
problemleri de ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerle karşılaşan çoğu eczacının bu durumla tek başına mücadele etmesi çok zordur. Bu problemlerle savaşan eczanelerimizin aynı zamanda kontrolsüz ve haksız rekabet yaratan internet
satışlarıyla da başa çıkması mümkün değildir. Öncelikle farmasötik etkinliği bulunan tüm gıda takviyesi, bitkisel ürünler ve doğal destek ürünlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birimde kolaylaştırılmış olarak ayrı bir statüde ruhsatlandırılması ve bu suretle kontrolünün yapılması sağlanmalıdır. Bu konuyla ilgili kanuni düzenlemeler ve yaptırımlar acilen gerçekleştirilmelidir. İşte bütün bu sorunları yıllar önce fark eden eczacıların 2004 yılında kurmuş oldukları Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED), eczacılığın, eczanelerin hatta tüm sektörün geleceği için çok önemli, dönüştürücü çalışmalara imza atan kanaat önderi eczacılardan oluşmaktadır. PGED, yaklaşık yirmi yıldır gerçekleştirdiği sıra dışı projelerle ilacın yanı sıra, OTC, besin destekleri, medikal, dermokozmetik gibi kişisel bakım
ve sağlığa dair tüm alanlarda da belirleyici rol oynamakta, önderlik yapmaktadır. PGED, Eczacılık mesleğini danışmak eczacılıkla bütünleştirmeye, yeniçağa uygun gelişmesine yön vermeye ve akıllı ilaç kullanımını yaygınlaştırmaya
odaklanmıştır. Bu amaçla geleceğe atılacak olan ilk adımların cesaretini yaptığımız çok sayıda ‘ Uluslararası Geleceğin E Hali’ kongrelerimizle ortaya koyduk. Bu kongrelerde sektörümüzün tüm değerli temsilcilerini, akademisyenlerimizi,
eczacılarımızı, öğrencilerimizi bir araya getirdik ve gelecek için fark yaratmaya çalıştık. Derneğimiz sahip olduğu vizyon gereği değişim ve gelişim odaklı çalışmalarımıza geçmişte olduğu gibi devam etmektedir.

Son bir yılda dijital kongreler zorunlu olarak hayatımıza girmiş olsa da bundan böyle eğitim faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olacağına inanıyorum. Her ne kadar fiziksel kongrelerde kurulan iletişim ile aldığımız verimliliği dijital
kongrelerde yakalamamız mümkün olmasa da teknolojinin sağladığı imkanlara paralel olarak bilgiye hızlı ve kolay ulaşma isteği ile dijital kongreler tek başına veya fiziksel kongreler ile iç içe her zaman hayatımızda olacaktır.
Bu amaçla son olarak 28 29 30 Ekim 2021 tarihlerinde ‘’Bilimin E Hali Hibrit Eczacılık Buluşması’’nı organize etmiş bulunuyoruz. Etkinliğimiz fiziksel veya online olarak da takip edilebilecektir.

Başta eczacılarımız da olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz ve Türkiye’nin önde gelen tıp uzmanlık derneklerinin değerli hocaları ve sektörümüzün değerli temsilcileri ile hazırlanan doyurucu ve bilimsel bir programın yer aldığı etkinliğimize tüm eczacılarımızın değerli katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu