Genel

Yaptığımız işin sonuna kadar arkasındayız

Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve A.Ş Kalite ve Ruhsatlandırma Direktörü Sevcan Deveci ile sektöre dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

OTC sektörünün önemli oyuncularından biri olan, 2012 yılından bu yana, insanlara daha sağlıklı ve daha doğal bir yaşam sağlamak amacıyla hareket eden Kampotu İlaç hakkında merak edilenleri konuştuk.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Lisans eğitimimi Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Biyoloji bölümünde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsi’ nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Hastane ve eğitim sektöründe kısa bir süre çalıştım. İlaç sektöründeki ilk tecrübemi Deva Holding A.Ş.’ de edindim. Deva benim için ilk tecrübe ve iyi bir okuldu. Ardından Türkiye’de Veteriner İlaç GMP’sine ilk kez sahip olan Medicavet Veteriner İlaç’larının tesis ve kalite sistem kurulumlarında yer aldım. Sonrasında Selçuk Ecza Holding bünyesinde bulunan Mamsel İlaç’ta
tesis ve kalite sistemleri kurulumunda görev aldım. Yine farklı sorumlulukları da üstlenerek başladığım Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve
A.Ş.’de 2 yıldır Kalite ve Ruhsatlandırma Direktörü olarak büyük bir keyifle çalışıyorum ve işim mutluluk sebebim. Bunu tutkumu kaybetmemeye borçluyum.

Yeni üretim tesisiniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yaklaşık 5000 m2 alanı kaplayan, son derece modern sistemlerle donatılmış bir üretim tesisine sahibiz. Bu tesis için büyük bir heyecanla yola çıktık diyebilirim. Tesisimizde; tablet, efervesan tablet, film kaplı tablet, toz, yumuşak kapsül, sert kapsül, likit, saşe formlarında gıda takviyesi ürünleri üretiyoruz. Bu formları hem kendi markalarımız için üretiyor hem de fason olarak hizmet veriyoruz. Bunların yanında fason müşterilerimize de Ar-Ge ve ruhsatlandırma hizmeti veriyoruz. Tesisimizin yıllık üretim kapasitesi toplamda 300 milyon tablet, 150 milyon sert kapsül, 528 ton likit,
7 milyon saşe, 4 milyon kutu toz dolum ve 200 milyon adet yumuşak kapsüldür.
Önceliğimiz ve hedefimiz uluslararası kalite standartlarına uygun düzeyde ürünler üretmekti ve hedefimizi gerçekleştirdik. Bunun için öncelikle alt yapı sistemlerimizin bu standartlara uygun olarak kurulması gerekiyordu. Avrupa farmakopesi kriterlerini karşılayan bir su sistemi, temiz oda yaklaşımıyla kurulan klima santralleri ve alanlar, basınçlı hava sistemi, tam otomasyonlu bina izleme sistemi ve hijyen tip prizleri bile düşünülmüş üretim alanları…
Tüm bunlar için işinin ehli, ilaç sektörü tecrübeli takım arkadaşları seçtik kendimize. Kampotu kalite sistemimizi kurarken BRC, GMP, HACCP, FDA, ISO 9001, ISO 14001,ISO 10002, ISO 45001 standartları için gereklilikleri belirledik, bir bir tamamladık ve sertifikalarımızı almayı başardık.
Tecrübe ve emek çemberinin içerisine ekip ruhuyla çalışmayı bilen takım arkadaşları da gelince güzel işler ortaya çıkıyor.

Bu standartları biraz açıklayabilir misiniz?
Örneğin BRC, FDA nedir?
BRC; İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından yayınlanan, Gıda Global Standardıdır. Bu standart, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine
ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenen bir standarttır.
BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.
FDA ise Amerika Birleşik Devletleri Gıda
ve İlaç Dairesi’dir ve gıda, takviye edici
gıda, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetik
gibi ürünlerin kontrolünden sorumludur.

SİZ KENDİNİZE İNANIN, BAŞKALARI DA
SİZE İNANACAKTIR

Bu belgeleri almak size ne gibi değerler kattı?
Johann Wolfgang Von Goethe’nin de dediği gibi “Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.” Öncelikli olarak, yaptığımız işin sonuna
kadar arkasındayız, kalite açısından saydamlığı ve uluslararası mevzuata uygunluğu temin ediyoruz. Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek iyileştirmemize imkan sağlıyor. Böylece iç süreçlerimizde
değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmiş oluyoruz. Gıda güvenliğini en üst düzeyde tutuyor, kurumumuza değer katan çalışanlarımız için İş Sağlığı Güvenliğine önem veriyoruz. Çevremiz bizler için çok önemli; ISO 14001 belgemiz ile bunu tescilliyor, sıfır atık yönetimi kapsamı ile de değer katıyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyacının giderilmesi
ve isteğinin karşılanması ise diğer bir hassas tarafımız; bunu ise ISO 10002 Müşteri memnuniyeti sistemimiz ile sağlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak, BRC hem standardımızı yükselten bir basamak oluyor hem de bizi dünyaya ulaştırıyor. FDA‘e kayıtlı bir üretim tesisiyiz. Bu demek oluyor ki;
Amerika’ya ürün üretebiliyoruz.

Kampotu Kalite sisteminde bir ürünün üretim döngüsünden bize bahseder misiniz?
Hammadde ve ambalaj malzemesinin tedarikçi seçiminden başlayarak, tesise girişi, tesis içerisindeki döngüsü ve bitmiş ürün haline gelene kadarki kalite kontrol ve güvence sistemini kapsar. Tabii süreç bununla kalmayıp ürünün sevkiyatını, piyasaya arzını, müşteriye ulaşmasını ve müşteri
bildirimlerini de içine alır. Kampotu Kalite Sistemi birbirinden bağımsız olan kalite güvence, kalite kontrol ve Ar-Ge ruhsatlandırma
olmak üzere üç alt departmandan oluşmaktadır.
Kampotu’da kalite bir ürünün üretilmeden önceki; Ar-Ge’deki serüveni ile başlar.
Öncelikli olarak ürünün tasarımı yapılır. Ambalaj ve hammadde seçimi, tat çalışmaları, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik testleri ve stabilite testleri tamamlanan ürün artık ruhsatlandırma için hazırdır. Ruhsatlandırma departmanı tarafından, ruhsat başvuruları yapılan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onayları alındıktan sonra üretime hazırdır.

Ticari hayata geçirilmesi sırasında ise; ürün için gerekli hammaddeler planlama bölümünün verdiği miktarlar doğrultusunda sipariş edilmektedir. Sipariş edilen hammaddelerin ilgili prosedürler doğrultusunda yapılan kontrolleri sonrasında depoya girişi yapılır. Depolama sistemimizde karantina, kabul ve red süreçleri vardır. Hammadde ve ambalaj malzemelerinden numune alma işlemi
kontrollü alanlarda yapılır ve analiz edilerek spesifikasyonlarına uygunluğu kontrol edilir. Sonuç uygun ise yeşil etiketleri yapıştırılarak
üretimde kullanılmak üzere kabul stoklarına alınır. Her bir ürün için ürünün piyasaya çıkmadan önceki tüm süreçlerini
kapsayan bir MBR (Master Batch Record) dosyası bulunur. Bu dosyalar her bir ürün için parti bazlı kaydedilir. Ürünün reçetesinde olan tüm hammaddelerin tartımı ürünün reçetesinde belirtilen kadar; basınç, nem
ve sıcaklığı kontrol altında tutulan tartım alanlarında gerçekleşir. Her bir tartım etiketi ürünün dosyasına yapıştırılır. Tartım operasyonu inproses kontrol tarafından da kontrol edilir ve onaylanır. Etiket, kutu gibi
basılı materyaller öncesinde; ruhsatlandırma, pazarlama, kalite onaylarından geçer ve sipariş edilir. Depo girişiyle beraber kilitli
alanlarda giriş yetkisi herkese açık olmayan depolarda muhafaza edilir. Sipariş edilen ambalaj malzemelerinin kontrolleri yapılarak
depoya girişi yapılır. Tartımı yapılmış başlangıç materyalleri yine sıcaklık, basınç ve nemi kontrollü üretim alanlarında alana
uygun koruyucu hijyenik kıyafet giyen personeller tarafından Kampotu kalite standartlarına ve kılavuzlara uygun dizayn edilmiş
üretim ekipmanlarına aktarılmaktadır.

Bu ekipmanlarda ürün reçetesine uygun şekilde karıştırılan ürünlerin dolum öncesinde analizleri yapılarak, spesifikasyonlarına uygunluğu
kontrol edilmektedir. Kalite kontrol onayı sonrasında üretime geçilir. Üretim başlangıcında ürünün uygunluğu inproses kontrol (IPK) tarafından kontrol edilir ve başlangıç onayı verilir. Sonrasında ise üretimi tamamlanana kadar tüm süreçlerde hem üretim hem de IPK tarafından 30 dk aralıklarla kontrolü yapılmaya devam edilir.
Kalite Kontrol bölümü bitmiş ürünlerden numune alarak serbest bırakma için gerekli analizleri gerçekleştirir. Ürünler ise analiz
sonuçları çıkana kadar Depo bölümünde karantina bölümüne yönlendirilir.
Ürünlere serbest bırakılmadan önce fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılır. Tüm analizler sonuçlanmadan ürünün satışı gerçekleştirilmez. Ürününün üretimi ve ambalajı sırasında doldurulan
üretim kayıtları kalite güvence bölümüne teslim edilir. Ürünün analizlerine ait raporlar da kalite güvence bölümüne teslim edilir. Kalite güvence bölümü her iki kaydı kontrol eder ve uygun olması halinde ürünün satışı
için onay verir. Satış izni verilen ürün satılmak üzere piyasaya sunulur.

Tesisimizle birlikte iş akışımızı detaylı bir şekilde incelemek isterseniz 360 derece fabrika tanıtım videomuzu sosyal medya üzerinden inceleyebilirsiniz.

Pandemi döneminde COVID-19 çalışmalarınız nelerdir?
Dünya’daki gelişmeleri yakından izliyor ve öngörülü davranmaya çalışıyoruz. 2020 yılı Şubat ayında tehlike çanlarının çalmaya
başladığını hissettik ve önlemlerimizi almaya başladık. Kapı kolları ve prizler gibi tüm ortak kullanım alanlarına günde 3 kez
dezenfektanlanma şartı getirdik. Pandeminin başlamasıyla birlikte ise önlemlerimizi artırıp otoriteler tarafından yayınlanan gereklilikleri
yerine getirerek kontrollü sosyal hayatımıza devam ettik.
2020 Ağustos ayında ise COVID-19 sürecinin en başından itibaren fabrika, saha ve merkez ofisimizde aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından
verilen “COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi”ni alarak, sektörde belgeyi alan ilk isimler arasında yer aldık.

Covid-19, sizleri nasıl etkiledi? Olumlu ve olumsuz yanlarıyla bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Tabii ki insanların takviye edici gıdalara olan ilgisi arttı. Bu da üretim hacmimizin artmasına neden oldu. Yeni formülasyon
ve yeni ürünlere yönelişi ortaya çıkardı. Bize öğrettiği diğer bir konu ise; kapanma ve kısıtlamaların gelmesiyle tüm işlerimizin hafta içi günlerde halledilebileceği ve hafta sonunu kendimize ayırmamız oldu bence,
demek ki olabiliyormuş. Olumsuz yanı ise; sevdiklerimizden çok uzak kalmak oldu.

Kalite alanındaki Kampotu İlaç başarısını tek satırda özetlemeniz gerekirse, bu ne olurdu?
Liderlerin çalışanlara elinden gelenin en iyisini yapma fırsatı vermesi, sektör trendine ayak uydurmak ve problem çözme konusunda
ısrarcı olmak.

Sizce iş-yaşam dengesi gerçekten var mı yoksa bir efsane mi?
Eğer yaptığınız işten zevk alıyorsanız, bu kesinlikle iş-yaşam dengenize yardımcı olur. Bu konuda önceliklendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Yürüttüğünüz Ar-Ge ve Ruhsat çalışmalarındanöbahsedebilir misiniz? İlaç/gıda takviyesi sektöründe yerlileşme neden önemli? Siz bu alanda nasıl bir katkı sunuyorsunuz?
Son bir yılda 80’in üzerinde AR-GE projesi gerçekleştirdik, hepsi bir tasarım işi. Aynı zamanda bu ürünlerin her birinin ruhsat onaylarını kendi bünyemizde aldık. Voonka Beauty Shake ürünümüz için kapak tasarımı sayesinde tasarım ödülü aldık. Yine 2020 ve 2021 yıllarında Paris’te gerçekleşen America ve Singapore Taste Awards uluslararası alıcıdan, gazetecilerden ve yiyecek- içecek uzmanlarından oluşan jüri üyeleri
tarafından toplamda 4 adet altın madalya almaya layık görüldük.
Ülke olarak sahip olduğumuz üretim kapasitesinin kullanılması, yıllarca ticarette dışarıya olan bağımlılığın azaltması ve istihdam
için yerlileşme son derece önemlidir.

2021’in yarısını geride bıraktık. Hedeflerinizin doğrultusunda ilerlemeyi başarabildiniz mi ikinci yarı için düşünceleriniz neler?
Hedeflerimizi üstüne de katarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı için fark yaratacak projeler geliyor. Bir sonraki röportajda
bunlardan bahsedebiliriz artık.

Sektöre nasıl bir değişiklik-yenilik getirmeyi
hedefliyorsunuz? Çevreyi ve doğayı korumak adına ne gibi adımlar
atıyorsunuz?

Sektöre Kampotu İlaç kalitesiyle fark getirmeyi hedefliyoruz. Ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu günümüz koşullarında dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması sorumluluğu
bilincindeyiz. Kampotu Kalite Sistemine bağlı olarak yürütülen atık yönetim sistemimiz kapsamında atıklarımızı yerinde ayırıyor,
lisanslı tesisler ile bertarıfını ve dönüşümlerini sağlıyoruz. Sıfır atık yönetimi ile de kaynakların daha verimli kullanılmasına, atık
miktarının azalmasına ve oluşan atığın geri dönüştürülmesinde katkıda bulunuyoruz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu